БЛС СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ПАРИ ОТ НЗОК

БЛС СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ПАРИ ОТ НЗОК

Българският лекарски съюз внесе сигнал до главния прокурор Борис Велчев, в който се настоява за образуване на проверка във връзка с изчезналите от бюджета на НЗОК за 2009 г. 319 млн.лв.
Целият текст вижте [тук:](</images/Documents/signal prokuratura.doc>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)