БЛС ВНЕСЕ МОТИВ СРЕЩУ ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В НС

БЛС ВНЕСЕ МОТИВ СРЕЩУ ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В НС

Със становището можете да се запознаете [тук:](</images/Documents/zid-zbnzok-ms-stanoviste-i-2010_1_07_06.doc >)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)