Сертификат за добра медицинска практика

Необходими документи за издаване на сертификат за добра медицинска практика:  

1. Копие на лична карта;

2. Копие на диплома за висше образование;

3. Копие на свидетелство за специалност;

4. Заявление за издаване на сертификат за добра медицинска практика, което може да изтеглите от тази страница.

На основание взето решение на УС на БЛС сертификатите за добра медицинска практика се издават само на български език.

Таксата за издаване на удостоверението е 70.00 лв.

Документът е валиден за срок от 3 месеца след издаването му.

Моля, датата на платежното да отговаря на месеца, в който желаете да Ви бъде издаден сертификата.

IBAN BG82UBBS81551004809823

BIC UBBSBGSF

За контакти:

e-mail: sdo@blsbg.com

Заявление за издаване на сертификат за добра медицинска практика
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)