Сертификат за добра медицинска практика

Необходими документи за издаване на сертификат за добра медицинска практика:  

1. Копие на лична карта;

2. Копие на диплома за висше образование;

3. Копие на свидетелство за специалност;

4. Заявление за издаване на сертификат за добра медицинска практика, което може да изтеглите от тази страница.

На основание взето решение на УС на БЛС сертификатите за добра медицинска практика се издават само на български език.

Таксата за издаване на удостоверението е 70.00 лв.

Документът е валиден за срок от 3 месеца след издаването му.

Райфайзенбанк България

IBAN BG84RZBB91551004809823

BIC RZBBBGSF

За контакти:

Ирен Борисова - 08999-066-47

Яна Тасева - 08999-066-55

e-mail: sdo@blsbg.com

Заявление за издаване на сертификат за добра медицинска практика
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)