ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Честита Баба Марта!

Български лекарски съюз Ви пожелава здраве и благоденствие!

Нека имаме силата и чистотата на мартеницата, дошла до нас от дълбините на българската традиция!

Бъдете успешни и щастливи!

УС на БЛС
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)