Състав на Контролната комисия

Доц. д-р Методи Кунчев

Доц. д-р Методи Кунчев

Председател на Контролната комисия

Членове на Контролната комисия

Д-р Костадин Сотиров
Д-р Георги Балканджиев
Д-р Таньо Вълков
Д-р Бисер Николов
Д-р Ивелин Йоцов
Д-р Георги Желязков

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)