Състав на Контролната комисия

Д-р Стоян Сопотенски

Д-р Стоян Сопотенски

Председател на Контролната комисия

Членове на Контролната комисия

Д-р Михаил Христов

Д-р Николай Бъчваров

Д-р Ирена Мазнева

Д-р Петър Свраков

Д-р Тинка Троева

Д-р Георги Тодоров

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)