Д-Р СИМОНА ЗЛАТАНОВА: ПРОМЯНАТА ЩЕ НАСТЪПИ С НАС - МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ

Д-Р СИМОНА ЗЛАТАНОВА: ПРОМЯНАТА ЩЕ НАСТЪПИ С НАС - МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ

Д-р Златанова, с какви емоции приехте наградата от Българския лекарски съюз в категорията за младите медицински надежди „Ти си нашето бъдеще?

Бях изключително развълнувана, когато научих. Все още осъзнавам тежестта й и мисля, че ще ми служи за вдъхновение и подкрепа през предстоящите трудности и изпитания в професионален план.

Как се насочихте към медицината и към специалността Инфекциозни болести?

Израснах в семейство на лекари, така че нямах друг избор освен просто да последвам техния пример. Смея да твърдя, че инфекциозни болести е единствената специалност, която обхваща патология от неонаталната до старческа възраст и това я прави толкова забележителна. Необходима е огромна теоретична и практична подготовка, познания върху останалите специалности,предвид изключително богатата диференциална диагноза.

Защо избрахте да останете в България, след като много ваши колеги предпочитат да се реализират професионално в чужбина?

Никога не съм имала желание да търся реализация навън. Приемам това като предизвикателство предвид трудностите, пред които всеки млад лекар се изправя. Всеки от нас си има свои желания и интерпретация на състоянието и възможностите на здравната ни система и аз уважавам мнението и решенията на колегите. Но тук, в лицето на ръководителите ми от клиниката, аз срещнах професионализъм и приемственост, които трудно ще намеря навън.

Вие работите в Инфекциозната клиника към УМБАЛ „Свети Георги“. Каква е ситуацията в момента в клиниката предвид пика на епидемията от COVID?

Клиниката е най-голямата за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция за Южна България. Наред с тях, разбира се, имаме отделен блок за инфекциозно болните. Ситуацията е изключително тежка, борбата с вируса също. Всички колеги сме изключително уморени. Липсва реално осъзнаване на сериозността на проблема от страна на обществото и създаване на фалшива осведоменост. Срещам все повече хора без необходимото медицинско образование или компетентност да дават насоки, които затрудняват нашата работа и са само в ущърб на пациента. Независимо от това обаче, ние ще правим всичко необходимо, за да надделеем над този „невидим враг“ и ще бъдем винаги насреща.

Какво трябва да се промени според вас в системата на здравеопазването, за да останат тук повече млади лекари?

Няма как да посоча конкретно нещо. Всички знаем множеството недостатъци, но аз мисля, че промяната ще настъпи с нас, младите лекари.

Какво е вашето пожелание към колегите ви, които тепърва избират медицината за своя професия?

Нека, когато правят своя избор, да не забравят, че да си лекар не е просто професия, а призвание. Медицината е комплекс от множество елементи, с позитивни и негативни страни, и за да бъдат удовлетворени от своето звание и себе си, те трябва да приемат всичките й черти.

Целия материал може да видите тук

Източник: Medical News Medical News
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)