Д-Р ВАНЯ ДОБРЕВА: ИМА ГРУПА ХОРА ИЗЦЯЛО ОСВОБОДЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА И НИКОЙ НЕ КОМПЕНСИРА ЛЕКАРИТЕ ЗА ТОЗИ ТРУД

Д-Р ВАНЯ ДОБРЕВА: ИМА ГРУПА ХОРА ИЗЦЯЛО ОСВОБОДЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА И НИКОЙ НЕ КОМПЕНСИРА ЛЕКАРИТЕ ЗА ТОЗИ ТРУД

„Въпросът с потребителската такса е уреден в чл. 37 на Закона за здравното осигуряване. Там се казва, че всеки пациент трябва да заплаща такава такса при посещение на лекар, в болница или при зъболекар. Непроменената такса не отразява нито инфлацията през тези години, нито повишените разходи за издръжка на един кабинет“, отбеляза пред Радио София д-р Ваня Добрева, ОПЛ, член на УС на БЛС.

„Не сме поставяли искане с конкретна сума за актуализацията на таксата. Размерът ще бъде определен от Министерския съвет. Но тя категорично трябва да бъде повишена“, допълни д-р Добрева.

Тя припомни, че има проблем и с кадрите. Малко са младите лекари, които се насочват към общата медицина. За това значение има не само заплащането, но и натовареността, административната и несвойствена дейност на ОПЛ

Д-р Добрева отбеляза, че има групи хора и пациенти, които са освободени от потребителска такса. И никой не компенсира лекарите за труда им с такива лица.

Тя припомни, че има проблем и с кадрите. 

“Джипитата в България, които работят по договор с НЗОК са 3950, като средно те лекуват по 1711 души. Средната възраст на общопрактикуващите лекари пък е 58-59 години, а 25% са в пенсионна възраст“, коментира д-р Добрева.

Малко са младите лекари, които се насочват към общата медицина. За това значение има не само заплащането, но и натовареността, административната и несвойствена дейност на ОПЛ, добави още тя.

Целия материал може да видите тук
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)