Решения

РЕШЕНИЕ №30 ОТ 13.09.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №30 ОТ 13.09.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №30ОТ 13.09.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №29 ОТ 02.08.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №29 ОТ 02.08.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №29 ОТ 02.08.2019 Г.

ПИСМО - ОТГОВОР ОТ КК НА БЛС ОТ 12.07.2019 Г.

ПИСМО - ОТГОВОР ОТ КК НА БЛС ОТ 12.07.2019 Г.

ПИСМО - ОТГОВОР ОТ КК НА БЛС ОТ 12.07.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 12.07.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 12.07.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 12.07.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 27 ОТ 12.07.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 27 ОТ 12.07.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 27 ОТ 12.07.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №20 ОТ 19.04.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №20 ОТ 19.04.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №20 ОТ 19.04.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №18 ОТ 19.04.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №18 ОТ 19.04.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №18 ОТ 19.04.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №22 ОТ 10.05.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №22 ОТ 10.05.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №22 ОТ 10.05.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №21 ОТ 10.05.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №21 ОТ 10.05.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №21 ОТ 10.05.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 26 ОТ 08.06.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 26 ОТ 08.06.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 26 ОТ 08.06.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 25 ОТ 08.06.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 25 ОТ 08.06.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 25 ОТ 08.06.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 07.06.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 07.06.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 07.06.2019 Г.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)