ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ - ГР. ВАРНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА ЛЕКАР

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ - ГР. ВАРНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА ЛЕКАР

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ“ ЕООД – гр. Варна търси да назначи лекар – нефролог и/или специалист вътрешни болести.

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено висше образование по специалност „Медицина“;
  • Свидетелство за призната специалност „Нефрология“ и/или „Вътрешни болести“;
  • Членство в БЛС.

Какво предлагат?

  •  Постоянен трудов договор на пълно работно време;
  • Намалено работно време – 7 часов работен ден;
  • Увеличен размер на платения годишен отпуск;
  • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете наdc.hypocrat@gmail.comсвоите документи:

  • Професионална автобиография; CV
  •  Телефон и имейл за обратна връзка.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи и от Центъра ще се свържат с одобрените кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)