Доброволци Covid-19

БЛС С КАМПАНИЯ ЗА КООРДИНИРАНЕ НАБИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛЦИ, СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ БОЛНИЦИ У НАС

БЛС С КАМПАНИЯ ЗА КООРДИНИРАНЕ НАБИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛЦИ, СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ БОЛНИЦИ У НАС

Здравната система е изправена пред кадрова криза в условията на усложнена епидемична обстановка. БЛС стартира кампания по координирано набиране на доброволци сред студентите по медицина в страната. Студентите по медицина могат да имат изключително ва...

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)