Достъпът на чужди лекари ще бъде контролиран

Достъпът на чужди лекари ще бъде контролиран

Драстично се повишават глобите за медици, които лъжат системата Съсловните организации на лекарите и зъболекарите и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са се договорили да се засили контролът върху изпълнителите на медицински услуги, като за тези, които се опитват да излъжат системата, санкциите ще са драконовски, а за технически грешки няма да се налагат глоби. Не може заради един малък процент колеги, които лъжат, фалшифицират данни и злоупотребяват на гърба на другите, да се хвърля петно върху цялото съсловие, заяви д-р Евгени Душков, председател на управителния съвет на НЗОК.

Това е първият консенсус в частта "Контрол и санкции" в Националния рамков договор (НРД). През последните години този раздел винаги предизвикваше скандали при преговорите за договора, който определя правилата за работа в здравеопазването. В същото време обаче Министерството на здравеопазването има намерение да извади "Контрол и санкции" от НРД и да ги прехвърли в Закона за здравното осигуряване, така че договореното може да остане само на книга. С новия рамков договор ще се регламентира и работата на лекарите чужденци у нас. Идеята е те задължително да членуват в Българския лекарски съюз и да плащат членския внос. Когато се кандидатства за свободно място, предимство ще имат българските доктори. Искаме правилата за чуждестранните лекари да са подобни на тези, които се прилагат към българските медици в чужбина, обясни председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов. Той уточни, че навсякъде се иска документ за членство в съсловна организация и за това дали са налагани наказания на лекаря. В някои държави като Швейцария и Великобритания се сключват срочни договори с чуждите медици. Подобна практика може да бъде въведена и в България. Засега няма интерес от чужди медици да работят тук, защото заплатите са ниски, но ние искаме предварително да уточним правилата, казаха от БЛС. Според тях по-сериозният проблем е с изтичането на български лекари в чужбина. От организацията припомниха, че преди години се стигна до прецедента Полша да остане без лекари, защото почти всички отидоха в Германия. Такава опасност съществува и у нас, твърдят от съюза. От двете съсловни организации изразиха в петък притеснение, че ако се изпълни постановлението на Министерския съвет за намаляване на бюджета на ведомствата с 10%, има вероятност парите на НЗОК да бъдат орязани със 77 млн. лв. Това означава ощетяване на българина от здраве, каза председателят на зъболекарския съюз д-р Николай Шарков. Според него, ако това се случи, има опасност през декември касата да свърши парите за лекарства. НЗОК и съсловните организации са изпратили писмо до министъра на финансите Симеон Дянков.

Quo Vadis брой 11 от 02.12.2019 годинаSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)