Д-р Николай Брънзалов

Д-р Николай Брънзалов

Д-р Николай Брънзалов
Зам.-председател на УС на БЛС

Зам.-председател на УС на БЛС

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)