Драстично се увеличават глобите за неплатени здравни вноски

Драстично се увеличават глобите за неплатени здравни вноски

Лили ВойноваДепутатите увеличиха драстично глобите за работодатели, които не плащат здравни вноски за служителите си. Те стават от 2 000 до 4 000 лв. (сега глобата е от 1000 до 2000 лв.) за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица от 4 000 до 8 000 лв. За повторно нарушение глобата ще стига до 15 000 лв. Самоосигуряващо се лице, което не плаща дължимите осигурителни вноски за срок, по-дълъг от три месеца, ще се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - с 1000 до 3000 лв.

При три неплатени вноски ще се губят осигурителни права

При невнасяне на "данък здраве" в продължение на три месеца за период от 36 месеца, ще се губят осигурителните права, предвиждат още промените в Закона за здравното осигуряване. Връщането в системата ще става като се платят всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.

Министерството ще компенсира лекарите за пенсионерските такси

Депутатите от ГЕРБ се объркаха в пленарната зала и гласуваха и прегласуваха текст, внесен от опозицията, според който разликата в размера на потребителската такса на пенсионерите ще се компенсира на лекарите и зъболекарите от републиканския бюджет по ред, определен в наредба на министрите на финансите и на здравеопазването.

Това ще наложи в бюджета на здравното ведомство да се заложат допълнително около 7 млн. лв. за възстановяване на разликата между таксата от 1 лв., която плащат възрастните хора и пълната такса от 2.40 лв. за останалите граждани. След като осъзнаха грешката си, народните представители поискаха трето гласуване, но Георги Пирински (БСП) възрази, че такава правна възможност не съществува. Народното събрание разглежда днес на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване.

До два месеца НЗОК ще има нов директор

Досега депутатите приеха, че директорът на НЗОК ще се избира от парламента за срок от 5 години. Това трябва да стане до два месеца след влизане в сила на промените в закона. Бъдещият шеф на касата ще трябва да има висше образование със степен магистър и минимум 3 години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело. Първоначалният текст предвиждаше изискване за поне 8 години управленски опит. Според Мая Манолова занижените изисквания показвали, че постът се готви за определен човек от управляващите.
В срок до три месеца след влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване, новоизбраният директор на НЗОК ще проведе конкурси за директори на Районните здравноосигурителни каси.

Финансовото ведомство ще определя цените на дейностите

Прогнозните обеми, цените и методиките за остойностяване и за плащане на медицинската помощ ще се разработват от Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите, решиха още депутатите. Към министъра се създава и Консултативен съвет, който ще разглежда и дава становища по цените. В него ще влизат зам. министър на здравеопазването, зам. министър на труда и социалната политика и по един представител на НЗОК, Националната агенция за приходите, Изпълнителната агенция по икономически анализи и прогнози, съсловните организации и един на представителните организации на пациентите.

Лекари и стоматолози ще подписват отделни рамкови договори

Ще има отделни рамкови договори за медицинските и денталните дейности, които ще се подписват поотделно от съсловните организации, гласят други текстове в закона. Те ще важат за срок от пет години, с възможност да се актуализират всяка година "при необходимост". Предвижда се документите да се подписват не по-рано от обнародването на бюджета на НЗОК за следващата година и не по-късно от последния работен ден на текущата година. За тази година срокът е до 23 декември.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)