ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ В СОФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ В СОФИЯ

12 - 13-ти ноември 2010 г.
София Хотел Шератон
12-ти ноември 17.00 - 20.00 ч.
Научна конференция по повод Световния ден на мозъчния инсулт
с подкрепата на Гедеон Рихтер АД

Програмата на Конференцията можете да видите в ОБЯВИ
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)