ФОРУМ „НАСИЛИЕТО НАД ЛЕКАРИ – ПРИЧИНИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ“

ФОРУМ „НАСИЛИЕТО НАД ЛЕКАРИ – ПРИЧИНИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ“

Уважаеми дами и господа,

На 25 юни от 10:00 часа в Гранд Хотел Милениум, гр. София, зала „Шекспир“ Български лекарски съюз организира Форума „Насилието над лекари – причини и възможни решения“, който е своеобразно продължение на Националната кампания на БЛС срещу насилието над медици - #ПребориГнева.

В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от двете социологически проучвания: сред лекарите и сред обществото, осъществени от Социологическа агенция “Тренд” по поръчка на БЛС. 

За съжаление, по последни данни, 55% от лекарите у нас са били жертва на агресия, като всеки втори медик е бил жертва на вербална агресия по време на работа.

Във втората част на Форума ще се проведе дискусия, в рамките на която ще бъдат обсъдени резултатите от проучванията, ще бъдат очертани причините и потърсени възможните решения на проблема с агресията над медици. 

За да потвърдите своето присъствие на Форума „Насилието над лекари – причини и възможни решения“, Моля да направите своята онлайн регистрация  на следния линк:  https://forum.blsbg.com/online-registraciq/

*Обръщаме внимание, че в 10:00 часа е официалното откриване на Форума, а в 9:00 часа започва регистрацията.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)