ГОВОРИ СЕ...

ГОВОРИ СЕ...

Здравната каса ще се управлява като НОИ Управител, а не директор ще ръководи Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от министър Анна-Мария Борисова, който правителството ще разгледа днес.

В проекта се предлага досегашният директор на касата Нели Нешева да изпълнява правомощията си до края на мандата през 2015 г. По непотвърдена информация за подуправител на НЗОК ще бъде назначен един от тримата й заместници - Албена Златарева. Нешева беше назначена от парламента в края на април на мястото на Жени Начева, която беше обвинена в престъпления по служба.

Мотивите за промените са намаляването на разходите за администрацията в кризата. Там е записано още, че "наличието на трима или четирима заместник-директори, отговарящи за различни аспекти от дейността на касата - финансов, информационен или медицински, не е удачен подход при управлението й".

/ по материал на в.Дневник/
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)