Гражданска инициатива Справедливост внесе сигнал до Главния Прокурор

Гражданска инициатива Справедливост внесе сигнал до Главния Прокурор

Гражданска инициатива Справедливост внесе сигнал до Главния Прокурор за извършени нарушения при изпълнението на Закона за бюджета на НЗОК за 2009 година.
В сигнала се посочва, че неизвестни лица са си позволили да извършат изменение в приетия от Народното събрание закон, като без правно основание са прехвърлили суми от приходите по сметка в БНБ, вместо да разплатят дейността на лечебните заведения за месеците ноември и декември.
В резултат на това нарушение на закона са постъпили немаловажни вредни последици, както за лечебните заведения-търговски дружества, така и за пациентите лекувани в тях.
Отделно от това в сигнала се обръща внимание и факта, че за месец декември НЗОК е заплатила 100% от дейността на държавните болници и едва 50% от дейността на частните и общинските болници. Това представлява нарушение на чл 19 от Конституцията на Република България, според който законите създават еднакви условия за стопанска дейност на всички юридически и физически лица.
От Главния Прокурор се иска да разследва и установи, кои длъжностни лица са си присвоили правата на Народното събрание и да повдигне обвинение срещу тях. Посочва се още, че кръгът на заподозрените лица включва, без да се ограничава до Симеон Дянков-министър на финансите, Александър Огнянов-И.Д. Директор на НЗОК и целият състав на УС на НЗОК.

текстът е на www.spravedlivost.net, където може да бъде намерена повече информация по темата
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)