И РЛК ЛОВЕЧ ЗАСТАВА ЗАД УС НА БЛС

И РЛК ЛОВЕЧ ЗАСТАВА ЗАД УС НА БЛС

На свое заседание на 22.11.2022 г. Управителния съвет на РК на БЛС Ловеч реши да застане зад действията на УС на БЛС за достойно и справедливо заплащане на работещите в здравеопазването.

Настояваме да бъдат спазвани принципите на договорния процес между БЛС и НЗОК и съществуващото законодателство, регламентиращо разпределението на здравноосигурителните вноски. Това е единственият път за нормално функциониране на здравната система и надграждане на предоставените услуги на българските граждани.

Декларацията може да прочетете и тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)