И РЛК СМОЛЯН ЗАСТАВА ЗАД УС НА БЛС

И РЛК СМОЛЯН ЗАСТАВА ЗАД УС НА БЛС

Позиция на РЛК Смолян:
 

​Управителният съвет на РЛК-Смолян единодушно подкрепя действията на УС на БЛС във връзка със създалата се ситуация и невъзможността да бъдат водени преговори с НЗОК.

Категорично заставаме зад позицията на БЛС и РК на БЛС да се сложи КРАЙ на вземането на еднолични решения от страна на НЗОК.

Апелираме към реални действия за възстановяване на договорния процес и достойно заплащане на лекарския труд!

Позиция РЛК СмолянSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)