И В ПАЗАРДЖИК НАБИРАТ КРЪВ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА

И В ПАЗАРДЖИК НАБИРАТ КРЪВ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА

Жителите на област Пазарджик, които са преболедували Ковид-19, ще могат да даряват кръв в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ - Пазарджик.

Всички желаещи да дарят кръв могат да го направятсамо във вторник и петък от 7:30 до 13:00 ч.

Изискванията към кръводарителите са:

  • да имат положителен РСR тест и да са преболедували заболяването преди 40 дни до 4 месеца;
  • да са на възраст от 18 до 60 години;
  • да са здрави и да нямат хронични заболявания, за които да приемат лекарства.

Дарената кръв ще се транспортира до Районния център по транфузионна хематология в Пловдив, където ще се преработва и ще се връща обратно в болниците.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)