ЮЕМФ С ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН МЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС

ЮЕМФ С ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН МЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС

Югоизточно европейски медицински форум (ЮЕМФ) възобновява международната си дейност и ще проведе своя Единадесети международен медицински конгрес в Република България, гр. Пловдив и гр. Смолян, в периода 08-11 септември 2022 год.

 Конгресът ще се проведе в „Конгресен център“ – Международен панаир гр. Пловдив. Осигурена е възможност за настаняване на атрактивни цени в няколко хотела в гр. Пловдив и Смолян. 

Цялата информация за форума – регистрация и хотелско настаняване ще е достъпна на сайта на Югоизточно Европейски Медицински Форум:    www.semfcongress.com.

 След близо две годишно прекъсване, дневния ред на Конгреса интегрира дискусия за неизбежните последици на корона вирусната инфекция във всички аспекти на медицината. 

Научната програма е интердисциплинарна и включва различни аспекти на клиничната медицина. Основни теми на Конгреса:

 • ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ;

 - КАКВО ПРИЧИНЯВА COVID – 19. ОТВЪД НАУКАТА; 

• КАРДИОЛОГИЯ;

 - COVID - 19 СЪДОВА ТРОМБОЕМБОЛИЧНА БОЛЕСТ; 

• ОНКОЛОГИЯ; 

• ТРАВМА, ХРОНИЧНА БОЛКА, СПЕШНА МЕДИЦИНА

КРЪГЛА МАСА: ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ 

Конгресът ще се проведе с подкрепата на Министрество на здравеопазването и с участието на видни представители и ръководители на Световната Медицинска Асоциация, Европейският Форум на Медицинските Асоциации, Постоянният Комитет на Европейските Лекари и други.

Повече информация може да прочетете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)