ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ БР. 7/ 2021 Г. НА В-К „QUO VADIS“

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ БР. 7/ 2021 Г. НА В-К „QUO VADIS“

Тема на броя е „Дигитализация в здравеопазването. Реалност или пожелание в бъдеще време?“ –  интервю с Мира Ганова, изпълнителен директор на DHI Cluster и д-р Радослав Мангалджиев от СБАЛОЗ-София.

  • Специален гост е новият председател на РЛК – Пловдив д-р Георги Цигаровски.
  • В рубриката „Новите Хипократи“ Ви срещаме с д-р Мария Динкова от Клиниката по детска анестезиология и реанимация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
  • Мария Шрьодер от БАН с подробности около новия химиотерапевтик, който Академията разработва.
  • Акценти от е-ПМО.
  • Стиховете на неврохирурга доц. д-р Славомир Кондов или какво е общото между медицината и литературата в живота на лекаря.

В-к “Quo Vadis” е наследник на изданието „Летописи”, което има 100-годишна история. Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната помощ, включва анализи и интервюта. Публикува уникални материали за историята на медицината и лекарското съсловие.

Вестникът може да бъде намерен в централата на БЛС, офисите на регионалните колегии и фирмите за разпространение на печата. Изданието е достъпно свободно онлайн без регистрация.

Линк към електронното издание.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)