КАСАТА ЩЕ РУХНЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

КАСАТА ЩЕ РУХНЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

align="justify" />
25.06.2010 г., с.19

Д-р Иван Димитров от град Попово: Касата ще рухне до края на годината

Като управител на общинската болница в Попово осъдих здравната каса за това, че постави изискване за двама специалисти по клинична пътека. Това не беше залегнало в Националния рамков договор. Бях сигурен, че ще спечеля. Няма да търся пропуснати ползи, защото вината за състоянието на здравеопазването не е в касата. Решенията се вземат в правителството, парламента. Аз съм бивш съветник от ГЕРБ, но имам гражданска позиция. В момента става одържавяване на здравната каса. Директорът й се избира от парламента. В надзорния съвет 5-има от 9 се назначават от правителството.
Прогнозирам още дела срещу касата заради делегираните бюджети. Болниците са търговски дружества и могат да си търсят полагащите им се пари. Дано не съм прав, но до края на годината касата ще рухне. Едно търговско дружество не може да получава делегиран бюджет. В същото време сме задължени да приемаме абсолютно всички спешни случаи. Повечето от тях са неосигурени. За тях никой не плаща на общинските болници като тази в град Попово. В същото време нас непрекъснато ни контролират. Това са условия, в които никой не може да оцелее.
Пращаме специалисти за консултация на спешните центрове, правим им всички лабораторни изследвания. И накрая нищо. На областните болници плащат по 20 лв. на преминал болен. А нас с частните болници ни слагат в друга графа. Но частниците нямат спешни случаи. Заради забавените плащания на касата сега нашите лекари получават 50% от възнагражденията си. Общината помагаше, но вече и нейният бюджет е орязан. Става почти невъзможно да се работи. Най-трудно е да се задържат медицинските специалисти. Ние имаме 30 лекари, 29 от тях са специалисти. Обслужваме 42 000 души от 2 общини. В момента сме предложени за болница за долекуване. Добре, съгласен съм! Но регионът ще има потребност, макар и от един медицински център с 10 легла. Само че националната здравна карта ще сложи ограничение на стопанската инициатива - ако сме болница за долекуване, няма да имаме право да го разкрием.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)