КЪДЕ МОГА ДА ДАРЯ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА

КЪДЕ МОГА ДА ДАРЯ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА

КЪДЕ МОГА ДА ДАРЯ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА В СОФИЯ:

Национален център по трансфузионна хематология

ВМА

КЪДЕ МОГА ДА ДАРЯ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА В СТРАНАТА:

РЦТХ Варна

РЦТХ Пловдив

РЦТХ Стара Загора

РЦТХ Плевен

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" гр. Габово

МБАЛ - Пазарджик

МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” - Лом
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)