КЛУБ "ИСТОРИЯ И ЕТИКА" КЪМ БЛС

КЛУБ "ИСТОРИЯ И ЕТИКА" КЪМ БЛС

Клуб „История и етика“ с музейна сбирка бе открит в новата сграда на централата на БЛС, която се намира на ул. "Доспат" 2.

Уредник е д-р Тотко Найденов – лекар, публицист и общественик, главен редактор на вестник „Български лекар“.

Идеята е клубът да се превърне в духовно средище за общуване на лекари - пенсионери, в място за колегиални срещи и дискусии и отбелязване на техни юбилеи.

Приемният ден на клуба е понеделник, във времето от 13 до 15 ч.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)