КМЕТЪТ НА СОФИЯ ПОЗДРАВЯВА БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ

КМЕТЪТ НА СОФИЯ ПОЗДРАВЯВА БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ

Поздравът на кмета на София вижте [тук:](</images/Documents/pozdrav ot kmeta na sofia.pdf>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)