КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ  ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ  ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Комплексен онкологичен център - Русе търси да назначи Лекар в Отделение по Лъчелечение.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност "Лъчелечение" или готовност за специализиране;

 • Членство в БЛС;

 • Умение за работа с медицинска апаратура;

 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

 • Умение за работа в екип;

 • Компютърна грамотност.

  Ние предлагаме:

 • Много добро мотивиращо възнаграждение;

 • Възможност за работа с модерна медицинска апаратура;

 • Професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите документи на  e-mail:kocruse@abv.bgили на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)