Конферентни зали под наем

Мястото за Вашето събитие!

Конферентните зали се отдават безвъзмездно (без заплащане) за използване на организации и сдружения на лекари, членове на Български лекарски съюз.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)