Край на безплатния обяд

Край на безплатния обяд

Още 380 000 може да отпаднат от здравната система
След 1 март неосигурените ще плащат и глоби от 500 до 1000 лв.

Още 380 хил. души са застрашени да отпаднат от здравната система, съобщи в сряда Катя Кашъмова, началник-отдел "Осигурителна методология" в Националната агенция за приходите (НАП). Причина са влезлите в сила от 1 януари промени в закона за здравното осигуряване, според които здравната каса няма да покрива лечението на хората с повече от 3 неплатени вноски за последните 36 месеца. Досега достъпът до услугите на касата зависеше от платените вноски през последните 12 месеца.
Изчисленията на НАП са направени към 1 декември 2009 г. Към тази дата 380 хил. души имат повече от 3 неплатени вноски за последните 36 месеца. Възможно е през последния месец на миналата година част от хората да са внесли дължимите суми и числото да се окаже по-малко, уточниха от приходната агенция. До 1 март е преходният период, в който загубилите права могат да ги възстановят, като платят всички дължими суми заедно с лихвите. В противен случай след тази дата ще бъдат глобени с 500 до 1000 лв., предвиждат още поправките в закона. Досега възстановяването на права ставаше с погасяването на вноските за 12 месеца, а глоби не се предвиждаха.
Големият брой неосигурени винаги е бил сериозен проблем за здравната система. През последните няколко месеца хората, които не си плащат вноските, се увеличиха заради кризата и нарастващата безработица. Сега здравно неосигурени са около 1 млн. души, което означава, че със затягането на правилата броят им ще се увеличи с 40 на сто. За сравнение - по данни на националната статистика заетите в страната са 3.280 млн. души.
От НАП вчера обясниха, че не са правили профил на хората, които не си внасят редовно вноските, и не са наясно дали те са самоосигуряващи се или са безработни, които няма да могат да си платят и ще останат извън системата. От институцията се надяват хората да се издължат навреме. Според Министерството на здравеопазването приетите от парламента промени в закона целят да се повиши събираемостта на здравните вноски и да се дисциплинира системата.
"Здравното осигуряване в България е задължително и е изградено на солидарен принцип. Това означава, че всички граждани трябва да внасят своите осигуровки и когато имат нужда, да ползват съответната медицинска помощ. Несправедливо е човек да не се осигурява редовно, а да иска да ползва безплатно лечение, гарантирано със средствата на останалите платци", заявиха от ведомството пред "Дневник" вчера.
От пресцентъра припомниха, че за всички социално слаби хора, деца, военнослужещи здравните вноски се плащат от държавата. Освен това, ако работодателите не са внасяли осигуровки за служителите си, работниците не губят здравноосигурителните си права. В края на миналата година депутати от "Синята коалиция" изнесоха данни, че стотици фирми са натрупали дългове за общо над 200 млн. лв. от неплатени здравни осигуровки.
Шефовете на здравната каса отказаха да коментират как отпадането на още хора от системата ще се отрази на финансирането й. По принцип бюджетът на НЗОК е изчислен при 6.6 млн. осигурени граждани, тоест е предвидено около 1 млн. души да не плащат вноски. Експертите на касата смятат, че увеличените вноски за самоосигуряващите се от 10.40 лв. на 16.80 лв. месечно (заради по-високия осигурителен праг от 1 януари) ще увеличат и приходите на касата.
Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването изрази сериозни съмнения, че новите правила ще доведат до по-добра събираемост. Според него извън системата са предимно самоосигуряващи се, които ще трябва наведнъж да платят доста сериозни суми за 3 години назад. Тези хора ще останат проблем на здравната система, защото болниците нямат право да връщат неосигурени пациенти, каза Кацаров. Според него, за да се подобри събираемостта, здравната вноска трябва да се намали, а не да се увеличава, като даде за пример размера на данъците.
Според Кацаров, както и според Българския лекарски съюз недостигът на средства за здравеопазване основно е заради държавата. Причината е, че тя не плаща редовно вноските на хората, които осигурява по закон. Така само работещите и работодателите издържат цялата система, каза Кацаров. От лекарския съюз допълниха, че държавните трансфери отиват директно в резерва на касата в БНБ и не се използват за финансиране на медицински дейности.
От началото на тази година самоосигуряващите се трябва да подадат еднократно и нова декларация - Образец 7, с която обявяват, че задължението им да внасят здравни осигуровки за своя сметка е възникнало. Това трябва да стане до края на месеца, следващ този, в който статутът на самоосигуряващ се е придобит. Глобата за неподаден документ е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)