КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ УС НА БЛС

КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ УС НА БЛС

З А П О В Е Д

39 / 11.03.2020г.

На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на БЛС, в качеството си на председател на УС на БЛС

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. ­Създава се Кризисен щаб към Управителния съвет на Български лекарски съюз във връзка с епидемията с корона вирус

Членове на Кризисния щаб към УС на БЛС за борба с корона вирус:

 1. Председател – д-р Иван Маджаров

 2. Членове: проф. Николай Габровски, д-р Николай Брънзалов, д-р Стоян Борисов, д-р Нели Нешева, д-р Гергана Николова

 3. Цели:

 4. Оказване на съдействие на членовете на БЛС по сигнали за отклонения и нарушения на решения на Централния оперативен щаб за борба с корона вирус.

 5. Подпомагане дейността на членовете на БЛС във връзка с борбата с корона вирус;

 6. Своевременно информиране на членовете на БЛС с актуална информация свързана с корона вирус.

  Председател на УС на БЛС:

  Д-р Иван Маджаров

С оригиналния текст можете да се запознаете ТУК
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)