КРЪВНИЯТ ЦЕНТЪР В СТАРА ЗАГОРА ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВОТО НА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА

КРЪВНИЯТ ЦЕНТЪР В СТАРА ЗАГОРА ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВОТО НА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА

От днес (30.11.2020г.) РЦТХ - Стара Загора (ул."Ген.Столетов" №2; Работно време с кръводарители:нпонеделник-петък: 7.30-14.30)започва производството на реконвалесцентна плазма от стандартно даряване на цяла кръв, съобщават от центъра.

Следващата седмица в центъра ще започне и извличане на реконвалесцентна плазма чрез плазмафереза, за което се очаква доставката на специален апарат.

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма COVID – 19 :

  • на възраст 18 -65 години;
  • имали сте положителен резултат от PCR тест;
  • минали са не по-малко от 40 дни след положителния резултат от PCR теста;
  • в момента се чувствате здрави и състоянието Ви не налага прием на медикаменти
  • Общо времето , включващо снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма не отнема повече от час – час и половина .

Желаещите да дарят реконвалесцентна плазма COVID – 19 следва да отговарят и на общите изисквания за кръводарител.

За повече информация РЦТХ-Стара Загора: 042/611 415; 042/611 444

Планиране на инициативи за кръводаряване: 0878840163
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)