"ЛЕКАР НА 2004 ГОДИНА" ПРОФ. Д-Р РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ, Д.М.Н.

"ЛЕКАР НА 2004 ГОДИНА" ПРОФ. Д-Р РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ, Д.М.Н.

През октомври 2023 г. се навършват 20 години от основаването на престижното отличие „Лекар на годината“. Оттогава на 19 октомври – Деня на българския лекар БЛС връчва  награди за принос в медицината. Идеята за това е на проф. Андрей Кехайов и две десетилетия на своя празник гилдията награждава най-заслужилите свои членове. В навечерието на „Лекар на годината 2023“ и гласуването на 20-тия носител на престижното отличие ще ви припомним кои заслужили медици са печелили титлата от нейното основаване до днес.

„Лекар на 2004 година“ проф. д-р Радослав Гайдарски, д.м.н.

Професор Гайдарски е вторият носител на отличието „Лекар на годината“. Той е роден в с. Градец, област Видин. Завършва видинска гимназия и Медицинската академия (1962) в София. По разпределение е назначен за ординатор в хирургичното отделение на Окръжна болница - Видин, където последователно преминава ординаторските степени и от 1969 -1972 г. е зам.-главен лекар по лечебната част на болницата. От 1972 г., след конкурс, е избран за асистент в катедрата по “Хирургически болести“ (Втора хирургия) на Медицинска академия - София. Последователно е избиран за старши, главен и главен административен асистент на катедрата. След специализация в болница „Кошен“ - Париж, Франция (1976 - 1977г.) защитава дисертация на тема „Кисти и псевдокисти на панкреатичната жлеза“ и му е присъдена академична научна степен „кандидат на медицинските науки“. През 1983 г. е избран за доцент в Катедрата по обща и оперативна хирургия и началник на клиниката по „Жлъчно-чернодробна хирургия“. Защитава втора докторска дисертация през 1988 г., доктор на науките от 1989 г., професор от 1990 г. В периода 1991-2001 г. завежда катедрата по „Обща и оперативна хирургия“. От 2003 до 2005 г. е началник на хирургичното отделение в Университетска болница “Лозенец.

Има признати рационализации и изобретения използвани в ежедневната практическа дейност на хирургическите отделения и клиники занимаващи се със заболяванията на панкреатичната жлеза.

Основен внедрител на редица оперативни техники в областта на черния дроб, панкреаса и стомашно-чревния тракт. Самостоятелно и в съавторство има над 200 научни публикации, 3 учебника, няколко ръководства и 1 монография.

Проф. Гайдарски е подготвил многобройни кадри – негови ученици са днес известни доктори на науките, доценти и професори.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)