ЛЕКАРИТЕ ОТ ПАЗАРДЖИК :РЕГУЛАТИВНИТЕ СТАНДАРТИ И ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ НЕ ГАРАНТИРАТ КАЧЕСТВО

ЛЕКАРИТЕ ОТ ПАЗАРДЖИК :РЕГУЛАТИВНИТЕ СТАНДАРТИ И ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ  НЕ ГАРАНТИРАТ КАЧЕСТВО

Пазарджишката колегия на БЛС в която членуват 820 лекари работи силно и е привлекла за лечение пациенти от други области по над 7 хил.клинични пътеки. Това сподели нейният председател д-р Васил Попов на срещата с ръководството на БЛС преди два дни. Много активни, аргументирани и точни в оценката си бяха всички присъстващи в залата лекари – общопрактикуващи, специалисти в доболничната и болничната помощ. За чест на съсловието присъства и най.възрастният лекар от града, д-р Тодор Тилов.

Делегираните бюджети, регулативните стандарти, несвойствената работа за ОПЛ, остойностяването на медицинския труд, унизителните проверки за „точки и запетайки”,

професионалната застраховка на лекарите, недомислиците в детските клинични пътеки, работата на спешните центрове – това са основните въпроси, които колегията постави пред председателя на БЛС.

Д-р Цв. Райчинов каза, че срещата с министър Анна-Мария Борисова е била ползотворна и предложените делегирани бюджети ще бъдат за сега само прогнозни. Получено е уверение, че регулативните стандарти няма да се намаляват , а пътеките за долекуване ще влязат в действие от 2011г. БЛС е договорил и прекратяване на всички заведени дела за надвишени лимити със стара дата. Разпространената здравна карта е само подготвителна, моментна снимка на системата в страната. Нивата на компетентност ще бъдат преработени – е обещала още проф.Борисова. Напр. за да има АГ-отделение са необходими вместо 1000 раждания - 300.

Проблемите на системата рефлектират най-силно върху съсловието и Пазаржишката колегия е настроена за активни действия във всички посоки. Всички се оправдават с лекарската гилдия, изтърпяхме всичко...На комисията за защита на специалност по хирургия в МУ Пловдив се яви само 1 лекар – и той е македонец! Това е страхотен проблем. Крайно време е да се обединим и се защитим – обобщи д-р Васил Вълчев – началник на II хирургия в МБАЛ –Пазарджик.

Всички въпроси бяха поставени за решение на НС на БЛС, проведен следващия ден / 20 юни/. За НС – последваща информация.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)