ЛИНЕЙКИ СИ ПРЕХВЪРЛЯТ ПАЦИЕНТИ, НЯМАТ ГОРИВО

ЛИНЕЙКИ СИ ПРЕХВЪРЛЯТ ПАЦИЕНТИ, НЯМАТ ГОРИВО


25.06.2010 г., с.18

align="justify" />Д-р Юлия Бянкова, анестезиолог от Сливен: Линейки си прехвърлят пациенти, нямат гориво

- Споделихте, че в Сливенска област има цели райони без болница наблизо. Какво правят хората там?
- Пътуват. Но при онкоболните е направо геноцид. Пациент от с. Ябланово, което е с 2000 души, трябва да отиде на химиотерапия или да си изпише лекарства в Стара Загора. Там е онкодиспансерът за нашата област. Сливенска фирма пое да ги вози безплатно, но за да дойде пациентът до Сливен, трябва да мине 100 км. И хората се отказват, доброволно се обричат. Ние не можем да разкрием онкологичен център в Сливен, защото такава е политиката. Прикрепени сме към Стара Загора. На човека от Ябланово във Велико Търново може да му е по-близко, но не може да иде там.
- По-голяма ли е тежестта за големите болници?
- Има тенденция да се увеличава потокът към тях. Частните болници пък гледат да прехвърлят тежките и свързани с повече разходи случаи към държавната.
- Справя ли се Спешната помощ, нали тя трябва да кара най-тежките случаи при нужда?
- Там проблемът е много сериозен - и кадрови, и финансов. Говори се, че средствата ще бъдат намалени с 20%. Това е много тревожно. Знаете ли какво става сега? Линейки си прехвърлят пациенти на пътя, за да спестят разходи за гориво. Чакат се по средата на разстоянието и местят болния в другата кола. Нищо друго да не остане от едно здравеопазване - Спешна помощ трябва да има.
Много важно е териториалното разпределение на леглата при реформата. В Италия има модел с болници за долекуване. Те са във всяка община по решение на правителството.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)