МБАЛ "РАХИЛА АНГЕЛОВА" АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

МБАЛ "РАХИЛА АНГЕЛОВА" АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

МБАЛ "Рахила Ангелова" АД обявява конкурс за лекари специализанти по следните специалности:

  1. Анестезиология и интензивно лечение - 1 място
  2. Ортопедия и травматология - 1 място
  3. Кардиология - 2 места
  4. Нефрология - 1 място
  5. Спешна медицина - 1 място
  6. Гастроентерология - 1 място
  7. Ендокринология и болести на обмяната - 1 място
  8. Инфекциозни болести - 1 място
  9. Клинична лаборатория - 1 място
  10. Хирургия - 1 място

Повече информация в прикачения файл.Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)