МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Ръководството на БЛС и Главният прокурор Борис Велчев се споразумяха за съвместно изготвяне на нов текст в НК, касаещ определяне на понятието „оправдан медицински риск”. Съсловната организация и прокуратурата се договориха и предварителните проверки по жалби и сигнали за случаи на подсъдна лекарска небрежност да се извършват от специализирания орган на МЗ – Изпълнителна агенция „Медицински одит”.
Пълния текст на меморандума можете да видите тук:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)