МИНИБОЛНИЦИ С 10 ЛЕГЛА В РАЙОНИТЕ С МАЛКО НАСЕЛЕНИЕ

МИНИБОЛНИЦИ С 10 ЛЕГЛА В РАЙОНИТЕ С МАЛКО НАСЕЛЕНИЕ

Миниболници ще бъдат създадени в районите с малко насаление. Това съобщи здравният министър Анна-Мария Борисова. По думите й това са региони, където има лечебни заведения, но не разполагат с много специалисти.
Медицинските центрове ще имат 10 легла, а престоят в тях ще е до 48 часа, докато лекарите решат дали може да се окаже помощ на място или пациентът трябва да бъде транспортиран в по-голямо лечебно заведение.
Центровете ще бъдат напълно оборудвани със средства от европейските програми. В страната вече се оформят 8-10 малки болници за долекуване. Броят на леглата за долекуване трябва да се увеличава, каза здравният министър.
Диспансерите дублират някои от функциите на областните болници, каза още министър Борисова.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)