НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА COVID-19 НА БОЛНИЦАТА В ЖОНГШАН

НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА COVID-19  НА БОЛНИЦАТА В ЖОНГШАН

Насоки за превенция и контрол на COVID-19 на болницата в Жонгшан (Fudan Zhongshan). Предоставени са версии на английски, френски и испански език

Подробният материал от 63 страници включва:

  1. Принципи на лична хигиена, класове на защита и ЛПС за всяка степен, изисквания за лична защита на болничния персонал в различните сектори на болницата, процедури за използването на ЛПС – маски, престилки, костюми и др. – поставяне, сваляне, поддръжка:
  2. Процедури за поддържане на хигиената в болницата, вкл. пречистване и дезинфекция на въздуха, повърхности, очила, болнични помещения по видове, както и различни видове болнично оборудване – термометри, меки ендоскопи, управление на болничните легла след изписване на пациент и др.;
  3. Мерки и процедури за контрол в отделните видове дейности и отделения – предварителен извънболничен триаж, клинични помещения, спешно отделение,травматология, различни други видове отделения, вкл. за бременни, хемодиализа, рентгенология и други.

Версията на английски език може да изтеглитеТУК

Версията на испански език може да изтеглитеТУК

Версията на френски език може да изтеглитеТУК
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)