НРД 2018

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018

ПРОВЕДЕНА СЪВМЕСТНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БЛС, НЗОК И...

Място - Министерство на здравеопазванетo Участници от БЛС : д-р Виктория Чобанова, д-р Христо Димитров, д-р Любомир Киров, д-р Орлин Кожухаров, д-р Делфина Нуниес, д-р Павлина Здравкова, д-р Георги Тодоров Д-р Йорданова, информира за постигнатите дог...

още

ПРЕГОВОРИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ КЪМ 20.01.2018г.

В резултат на проведените досега 15 заседания с различни дирекции на НЗОК и обсъждане на предлаганите промени в НРД 2018 г., са постигнати следните договорености: Отчитане на дейностите - принципна промяна в полза на електронизацията. Отпадат специфи...

още

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БЛС И НЗОК ОТНОСНО НРД 2018

Днес, 03 януари /сряда/, се проведе първата за годината работна среща между Български лекарски съюз, НЗОК и НС на НЗОК, относно изработване на НРД 2018 г. Представители от БЛС бяха председателят на съсловната организация д-р Венцислав Грозев, зам. пр...

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)