НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА SARS-COV 2 ИНФЕКЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА SARS-COV 2 ИНФЕКЦИЯ

На проведената на 14.10.2020 г. среща, организирана от БЛС, присъстваха председателят на Българското дружество по клинична лаборатория проф. д-р Добрин Свинаров, проф. Радка Аргирова - председател на Българското дружество по медицинска вирусология и председател на Националния експертен борд по вирусология, проф. д-р Нели Корсун - завеждащ Националната референтна лаборатория "Грип и остри респираторни заболявания" към НЦЗПБ, проф. Райна Гергова – микробиолог и преподавател от МУ-София, проф. Мария Средкова – ръководител Вирусологична лаборатория МУ-Плевен, доц. Мария Атанасова от МУ-Пловдив и още много експерти от Университетски болници и лаборатории от страната. От съсловната организация в дискусията участваха председателят д-р Иван Маджаров, зам.-председателят д-р Николай Брънзалов, д-р Стоян Борисов - главен секретар на БЛС, д-р Снежан Снегаров и д-р Нели Нешева - членове на УС на БЛС.

При откриването на дискусията д-р Иван Маджаров заяви, че идеята е водещите специалисти в България да изработят експертен алгоритъм. „Трябва да сме наясно къде сме сега, какво трябва да правим в кабинета на ОПЛ, на специалиста, в болниците, в цялата ни здравна система. Трябва да има ясно послание към обществото и Министерството на здравеопазването за поведението, което трябва да се следва при диагностиката на Covid-19“, заяви д-р Маджаров.

Коментирани бяха различни теми, сред които:

-Могат ли антителата да осигурят своевременна (навременна) диагноза корона вирус

-Бързите антиген тестове – могат ли да са евтина и бърза алтернатива на PCR-тестове

-PCR тестовете ли са златният стандарт в диагностиката на корона вирусната инфекция- проблеми и неизвестни

- Епидемиологични аспекти свързани с тестването, като кога да се тества

-Административни въпроси свързани с корона вирусната инфекция

След финални уточнения през следващите дни експертното становище (алгоритъм) за подход в диaгностиката на Covid-19 ще бъде изпратено до Министерството на здравеопазването.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)