Издание на БЛС

Националното издание на БЛС в. „Quo vadis“ е правоприемник на списание „Летописи на Българския лекарски съюз“, издавано от съсловната организация до закриването й през 1944 г.

Началото на вестника е поставено през 2000 г., когато се издава нулев брой за Националния събор на БЛС във Велико Търново с главен редактор Любомира Бончева. Името на вестника е предложено от доц. М. Миланов и е прието единодушно заради идейното послание на библейската фраза, а в „главата“ на вестника е вплетена част от тази на сп. „Летописи“. Към редакционния екип за бр.1 се присъединяват Лилия Петкова, Пепа Таракчиева и фоторепортерът Георги Георгиев. Започва развитие на кореспондентска мрежа в страната.

През 2001 г. вестникът сменя името си на „Летописи“, а 2002 г. се връща предишното му име.

Понастоящем е месечник, в който се третират актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразяват се събития, свързани с болничната и извънболничната помощ, публикуват се анализи, интервюта и уникални материали за историята на медицината и лекарското съсловие.
В. „Quo vadis“ е традиционен медиен партньор на редица събития. Може да бъде намерен в централата на БЛС и офисите на регионалните колегии, а електронното му издание е достъпно свободно, без регистрация на сайта на БЛС.

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)