НЗОК ДЪЛЖИ ЛИХВИ НА БОЛНИЦИТЕ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ, ПРИЗНА Д-Р НЕШЕВА

НЗОК ДЪЛЖИ ЛИХВИ НА БОЛНИЦИТЕ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ, ПРИЗНА Д-Р НЕШЕВА

Бойко Бонев
Много ми се иска оперативното ръководството на касата да направи така, че да започне да плаща регулярно всеки месец, без закъснение. Това заяви директорът на НЗОК д-р Нели Нешева, като добави, че се надява това да стане най-късно до септември. По отношение на делегираните бюджети тя добави, че не обича думата „делегиран” и напомни, че в Закона за бюджета на касата се казва, че той предвещава прогнозируемост и стабилност. „Ние може да говорим за прогнозируеми бюджети, или регулирани бюджети, или делегирани бюджети, но ние знаем, че това е една рамка, в която има определен бюджет. Бюджетът е толкова, колкото е бил гласуван от НС и е толкова, колкото съм наследила. Той ще бъде получаван в срок и вие ще знаете колко ще получавате от него”, обърна се тя към директорите на болници.
На въпрос на д-р Райчинов какво ще правят болниците с 20% по-малко пари и кой ще ги плаща д-р Нешева отговори така: „Ако вие разполагате с 1000 лв. за три месеца и тези пари са само толкова, нали е по-правилно да ги разпределите в тези три месеца, вместо да ги употребите всичките още първия месец? Това са възможностите на един регламентиран със закона бюджет, гласуван в НС. По-добре е сумата, с която разполагаме да бъде плащана всеки месец равномерно докато актуализираме бюджета, отколкото да получите допълнително 15-20% и да се стигне до там, че няма да има пари”. Според д-р Нешева никой от ръководството на касата не оспорва това, че са плащани с 20% по-малко. „Да - дължим за месец март и за месец април. Ще дължим и за месец май, а най-вероятно и за юни. НЗОК дължи тези пари и някога в течение на годината тези пари трябва да се изплатят”, каза тя, като по-късно добави, че никой не оспорва че НЗОК дължи и лихви, когато се забавят плащанията на болниците, а дружествата мога да търсят правата си по съдебен път.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)