НЗОК НЕПРАВОМЕРНО НЕ ЗАПЛАЩА ДЕЙНОСТ НА ЛИЧНИ ЛЕКАРИ, СПАЗИЛИ ЗАКОНА

НЗОК НЕПРАВОМЕРНО НЕ ЗАПЛАЩА ДЕЙНОСТ НА  ЛИЧНИ ЛЕКАРИ, СПАЗИЛИ ЗАКОНА

От получени сигнали до БЛС стана ясно, че НЗОК смята, че чуждите граждани, с учредено право на пребиваване в страната и право за включване в пациентската листи на общопрактикуващите лекари, нямат право на противогрипна ваксинация.

В нормативната уредба обаче никъде не е посочено, че противогрипна ваксина не се полага на горепосочените лица. А тези си действия НЗОК нарушава правата на чуждестранните граждани у нас.

Напомняме, че чуждите граждани, с учредено право на пребиваване в страната и право за включване в пациентската листи на общопрактикуващите лекари, се ползват с всички права, с които се ползват здравноосигурените лице на територията на страната.

С изпратеното до НЗОК писмо можете да се запознаете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)