НЗОК ОЩЕТЯВА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ

НЗОК ОЩЕТЯВА ЛЕКАРИ  И ПАЦИЕНТИ

БЛС настоява за пълно покриване на ангажиментите, поети от Здравната каса. Повече информация ще намерите

ТУК:SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)