Омбудсманът предлага да отпаднат ограничителните срокове в Наредбата за акредитацията

Омбудсманът  предлага да отпаднат ограничителните срокове в Наредбата за акредитацията

На пресконференция днес, омбудсманът Гиньо Ганев предложи 5 препоръки, които институцията ще връчи на МС, МЗ и съсловните организации БЛС и БЗС:

- МС да внесе в НС законодателни промени за отпадане на акредитационната оценка на лечебните заведения, като условие за сключване на договор с НЗОК;

- Министърът на здравеопазването да направи промяна в Наредба №18/20.06.2005 г. за премахване на сроковете /6 месеца/ ограничаващи лечебните заведения да подават заявления за акредитация;

- Министърът на здравеопазването да оцени възможността за извършване на акредитацията на лечебните заведения от независим а организация извън МЗ;

- Министърът на здравеопазването да изработи и приеме, без отлагане, по реда на Закона за лечебните заведения, липсващите медицински стандарти;

- В най-скоро време министърът на здравеопазването, БЛС и БЗС да изработят правилата за добра медицинска практика;

За.председателят на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов каза, че акредитационната оценка не може да бъде пречка за свободния избор на пациентите и пред възможността на дадено лечебно заведение да извършва своята дейност. Наредбата обезсмисля всички инвестиции в частния сектор – допълни той.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)