ОТ 1 ДЕКЕМВРИ В КРЪВНИЯ ЦЕНТЪР В СЛИВЕН ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАРЯВА КРЪВНА ПЛАЗМА

ОТ 1 ДЕКЕМВРИ В КРЪВНИЯ ЦЕНТЪР В СЛИВЕН ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАРЯВА КРЪВНА ПЛАЗМА

От 1 декември в Кръвния център в Сливен ще може да се дарява кръвна плазма, съобщиха от МБАЛ "Д-р Иван Селимински".

Определен е график за кръводаряване на реконвалесцентна прясно замразена плазма, според който през декември са определени датите - 2, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 30, 31, а през януари 2021 г. - 4 януари.

Определен е и часови коридор за кръводарители - от 8:00 до 11:00 часа в дните по графика. Сред изискванията към кръводарителите са да представят документ за положителен резултат от PCR за COVID-19, да са изминали 40 дни от положителния резултат, възрастта на дарителите да е от 18 до 65 години и други.

Телефонът за връзка с Отделението по трансфузионна хематология за записване на дата и час за кръводаряване, е 044/ 66-26-23.

Ежемесечно ще се изготвя график с дати и часове за даряване, който ще се публикува в сайта на лечебното заведение.

Източник
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)