ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА АКУШЕРКАТА! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА АКУШЕРКАТА! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Честит Международен ден на акушерката! Честит празник!

От името на Управителния съвет на БЛС и лично от свое име, поздравявам всички, които днес празнуват, всички колеги, работещи в областта на акушерството.

Вие, скъпи колеги, изпълнявате най-святата мисия и се грижите за здравето и живота на майките и техните деца. Живота е вълшебство и той ще продължава. Тази Ваша самоотверженост заслужава уважение и най-искрена благодарност. 

Бъдете здрави, горди с професията си и всеотдайни, защото призванието Ви изисква много  грижа и себеотдаване!

С уважение,

Д-р Иван Маджаров

Председател на УС на БЛС
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)