ОТГОВОР ОТ НЗОК: ЛИПСВА ПРАВНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДАТ ЗАПЛАТЕНИ ОТ НЗОК ДЕЙНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИ, ОТЧЕТЕНИ ПО КП САМО С АНТИГЕНЕН ТЕСТ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)