Пациентите страдат от липсата на достатъчно средства за сектора

Пациентите страдат от липсата на достатъчно средства за сектора

Д-р Цветан Райчинов, зам.-председател на БЛС
Около избори винаги управляващите си спомнят за проблемите в здравеопазването и по правило два дни след тях ги забравят.
Сега слушам как системата била защитена и гарантирана и питам: как с четири цяло и нещо процента от БВП се прави здравеопазване? Това е престъпление. Финансирането на здравеопазването е на смешно ниво и е за сметка на здравето на хората.
Липсата на пари е причината за корупция и за други негативни явления.
У нас непрекъснато се говори за реформа, но нея просто я няма никаква, както няма и никакви стъпки по отношение на здравеопазването.
Реформата задължително трябва да продължи и промените да бъдат съгласувани с всички институции, които са свързани с тази сфера – МЗ, МТСП, МФ, съсловни и пациентски организации. Те трябва да създадат комисия, която да предложи ефективни мерки за развитието на сектора, за да работи той нормално, както е във всички европейски страни. Опитите на отделни политици да правят самостоятелно нещо просто са обречени на неуспех.
Проблемът с инсулина например възникна заради липсата на диалог между институциите. Комисията работи по един материал, министерството по друг и на всичкото отгоре се появява и рискът с изчерпването на средствата на НЗОК. Не знам дали те ще й стигнат до края на годината, защото касата не се отчита пред никого, но рискът е твърде огромен. Тук е мястото да напомня, че с промени в законите съсловните организации бяха изхвърлени изцяло от договарянето и от участие в процеса на преговори.
От новото правителство очакваме три неща. Първо: законите да се променят и така институциите да имат равно участие при определянето на посоката на развитие на здравеопазването. Второ: да започнат преговори със съсловните и пациентски организации, за да се направят адекватни промени и реформи и да се изясни как ще бъдат финансирани те. Трето, което очакваме, е политиците да поемат ангажимент и да кажат кой ще взима решенията, защото в момента здравеопазването е в ръцете на неколцина души.

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)