ПИСМО ДО НЗОК ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ "ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА COVID-19" ЗАПЛАТЕНИ ОТ НЗОК/ЗАЯВЕНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

С ПИСМОТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)